Zručnosti úspešného predajcu a vyjednávača

kurz

Základní info

Jedná sa o dvojdenný tréning určený primárne pre manažérov, riadiacich pracovníkov, marketingových predajcov, pracovníkov prvého kontaktu so zákazníkmi - verejnosťou, hovorcov, zástupcov odborov alebo neziskových organizácií, pedagógov a všetkých, ktorých táto problematika zaujíma.

Cieľ tréningu:

Účastníci nadobudnú vedomostí ako vyhľadávať, získavať klientov, vyjednávať s klientmi, riešiť námietky a konflikty za účelom uzatvárania obchodu a vytvárania dlhodobých vzťahov.

Obsahová náplň:

 

1.Podstata obchodného vzťahu, pravidlá predaja a cieľ akvizície

2.Vlastnosti dlhodobo úspešného obchodníka a naladenie sa na obchodné stretnutie a vyjednávanie

3.Využívanie marketingu ako podpory predaja

4.Schéma jednotlivých fáz predaja

5.Pravidlá pri vytváraní databázy klientov, získavanie klientov a segmentácia

6.Dohodnutie stretnutia  - nácvik správneho telefonického kontaktovania, zvládania telefonických námietok, výber miesta stretnutia

7.Príprava na stretnutie - prvý dojem, náležitosti predajcu, čo vedieť o klientovi a obchodnom partnerovi vopred

8.Úspešné vyjednávanie - typológia klientov ako základ na pochopenie prijímania informácií u klienta, nastavenie komunikácie

9.Kladenie otázok, počúvanie

10.Zvládanie negatívnych reakcií, nácvik zvládania námietok, vyjednávacie pasce

11.Reklamácie, sťažnosti, riešenie a zvládanie konfliktov

12.Vytvorenie dlhodobého vzťahu s klientom

13.Zvládanie stresu a antistresové rituály.


 

Zručnosti úspešného predajcu a vyjednávača

Vybraný termín:

 Bratislavský kraj

Cena
295 Euro + 19% DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.