ZMĚNY V ZAHRANIČNÍM OBCHODĚ se zbožím a službami pro rok 2022

Základní info

Pracovní seminář ke změnám v zahraničním obchodě z pohledu INCOTERMS 2020, uplatňování DPH, aplikace celních předpisů, vykazování INTRASTATu a další případné změny, které se v roce 2022 dotknou provádění zahraničního obchodu se zbožím a službami.

Určeno pro subjekty obchodující s jinými členskými státy EU a se třetími zeměmi, celní deklaranty a ostatní osoby, které chtějí získat přehled o pravidlech provádění zahraničního obchodu v roce 2022.

Obsah:
V rámci výkladu budou prezentována pouze témata, která v roce 2022 doznají změn. V ostatních oblastech bude výklad zaměřen na zajímavé nebo problematické aspekty dané problematiky.
* Změny dodacích podmínek INCOTERMS
* Změny v uplatňování DPH
* Změny v pravidlech vykazování údajů pro INTRASTAT
* Změny v celních předpisech
* Změny v celním sazebníku
* Diskuze a odpovědi na dotazy účastníků
* Pro účastníky semináře je připraven písemný materiál, který obsahuje stručné shrnutí témat, která jsou předmětem semináře

ZMĚNY V ZAHRANIČNÍM OBCHODĚ se zbožím a službami pro rok 2022

Vybraný termín:

25.1.2022  Praha 2 Upřesnující informace k termínu

Cena
2400 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a jedna ? Součet zapište číslicemi.