Vyjednávanie a presviedčanie

kurz

Základní info

Dvojdenný tréning určený primárne pre manažérov, riadiacich pracovníkov, marketingových predajcov, korporátnych vyjednávačov, pracovníkov štátnej a verejnej správy, pracovníkov prvého kontaktu so zákazníkmi - verejnosťou, pre hovorcov, zástupcov odborov alebo neziskových organizácií, pedagógov a všetkých, ktorých táto problematika zaujíma.

Cieľ tréningu:

Účastník je po absolvovaní schopný pripraviť sa komplexne, metodicky a systematicky na vyjednávanie. Ovláda stratégie a taktiky, ako aj prístupy k prekonaniu ťažkostí pri vyjednávaní, ale dokáže aj odhaliť a identifikovať stratégie a taktiky protistrany. Nachádza na ne rýchlo protiliek. Zbaví sa prehnaných obáv z vyjednávania, vyjednávanie vníma ako profesionálnu príležitosť. Verí, že pri udržaní systémového postupu dokáže dosiahnuť žiadaný výsledok.

Obsahová náplň:

Prípadová štúdia
Ice-breaking, zoznamovanie a objavovanie vlastných schopností

- Skôr kým začnete (Nastavenie výhodných podmienok vyjednávania) - Čo to je vyjednávanie? Kedy je vyjednávanie možné? - Postoje k vyjednávaniu - Vyjednávacie stratégie - Vyjednávacie taktiky - Príprava na vyjednávanie (Chceme a môžeme vyjednávať?) - Princíp COST (Stojí vyjednávanie za to?)

Prípadová štúdia

- Sily vo vyjednávaní - Vyjednávanie - ohrozenia - Ústupky vo vyjednávaní - Ako prelomiť mŕtvy bod? - Správanie počas vyjednávania - Jednotlivé etapy a kroky vyjednávania - Stanovovanie cieľov vyjednávania

Prípadová štúdia Zažitie typického business vyjednávania

- Nastavenie témy - obsahu vyjednávania - Ako byť presvedčivý - ako byť účinný?

Prípadová štúdia  Logika a argumenty v neziskovej organizácii počas jednania so sponzormi

 

Vyjednávanie a presviedčanie

Vybraný termín:

 Bratislavský kraj Upřesnující informace k termínu

Cena
10 038 Kč

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.