Veřejné zakázky - aktuality a praktické zkušenosti

Kurzem Vás provede Mgr. Tomáš Kruták

advokát, autor řady publikací na téma zadávání veřejných zakázek a koncesních smluv

Základní info

CÍL

Seminář bude zaměřen na poznatky a zkušenosti získané v období několika let, které uplynuly od nabytí účinnosti zákona. Pokusíme se přinést odpovědi na četné otázky, které nebylo v době nabytí účinnosti zákona možné jednoznačně zodpovědět.

OBSAH

Předpokládaná hodnota zakázky
 • Kdy tvoří dílčí plnění jednu veřejnou zakázku?
 • Za jakých podmínek lze zakázku dělit na menší části?
 • Opakované a pravidelné nákupy
Zadávací podmínky
 • Legitimní vyjádření potřeb zadavatele versus diskriminace
 • Kvalifikační předpoklady
 • Užití příznačných názvů
Posouzení a hodnocení nabídek
 • Doplňování chybějících dokladů a údajů v nabídkách
 • Řešení mimořádně nízké nabídkové ceny
Pravidla pro eliminaci rizik osob podílejících se na zadávacím řízení
 • Střet zájmů a jak mu předcházet
 • Nezákonná jednání dodavatelů v rámci zadávacích jednání
 • Odpovědnost osob podílejících se na zadávacím řízení a postupy k eliminaci rizika
Jak správně číst § 222 upravující změny smluv?
 • Vztah jednotlivých režimů (odstavců) v rámci § 222 ZZVZ
 • Vzájemný vztah a kombinace jednotlivých kvantitativních limitů
 • Možnosti a limity změn vyhrazených podle § 100 ZZVZ
 • Výhrada změny dodavatele
 • De-minimis změny a limity jejich využití
 • Nezbytné a nepředvídatelné změny
 • Záměny položek

Veřejné zakázky - aktuality a praktické zkušenosti

Vybraný termín:

1.6.2023  Praha 2 Upřesnující informace k termínu

Cena

Termíny kurzu

Praha 2
Tento termín

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a dvě ? Součet zapište číslicemi.