Spoločenský protokol pre obchodníkov

kurz

Základní info

Cieľ aktivity

Vystupovanie obchodníka navonok reprezentuje firmu, vytvára pozitívny dojem o podniku u obchodných partnerov.

Cieľom je osvojenie vzorcov správania u obchodníkov založených na spoločenskom protokole, a schopnosť aplikovať ich v konkrétnych obchodníckych situáciách. Účastníci budú vďaka pozitívnemu vplyvu svojho vystupovania pozitívnejšie vnímaný u klientov, resp. obchodných partnerov, čo nájde odraz v raste kvality i kvantity predaja.
Cieľová skupina Široká skupina obchodníkov (account managerov, finančných sprostredkovateľov, realitných maklérov, poisťovacích poradcov a obchodných zástupcov) prichádzajúcich do priameho kontaktu s klientom, reprezentujúcich navonok spoločnosť a jej firemnú kultúru.
Obsahová náplň

Tréning sa sústreďuje na individuálne praktické vyskúšanie a osvojenie si správania v modelových situáciách bežne sa vyskytujúcich v obchodníckej praxi. Aktivity tréningu kopírujú priebeh obchodného rokovania od momentu príchodu obchodného partnera až po spoločenské podujatie završujúce úspešné uzavretie kontraktu.

Rámcový obsah tréningu*:

* príchod obchodného partnera a uvítanie,
* rokovanie – zasadací poriadok, správanie počas rokovania, prestávky v rokovaní,
* stolovanie – pracovné raňajky, pracovný obed, obchodné rokovanie/predaj počas obeda,
* ukočenie rokovania, rozlúčka s obchodným partnerom,
* spoločenské podujatia po rokovaní – večera, čaša vína, rout, pozvánky,
* estetika zovňajšku obchodníka, vytváranie prvého dojmu.

*Pri ucelených skupinách možno uskutočniť analýzu vzdelávacích potrieb, na jej základe sa tréning prispôsobí skutočným potrebám a upraví sa podľa typov obchodných rokovaní, resp. pripraví na konkrétne predajné situácie.

Nadväzujúce školenia a tréningy: IMAGE PRE OBCHODNÍKOV

Spoločenský protokol pre obchodníkov

Vybraný termín:

 Bratislavský kraj

Cena
2499 Kč

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je osm a tři ? Součet zapište číslicemi.