Školení ADR

kurz

Základní info

Plná verze školení ADR - Akreditované školení řidičů

Dle zákona 111/1994 Sb. " o silniční dopravě"  a Evropské dohody ADR jsou řidiči přepravující nebezpečný náklad povinni se zúčastnit školení ADR zakončené zkouškou před komisařem Ministerstva dopravy ČR.

Druhy kurzů ADR:

1. základní

pro přepravu nebezpečných věcí:

 • v kusech (sudy, pytle, bedny atd.) (tř. 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9)
 • ve volně loženém stavu

2. nástavbový kurz

pro přepravu v cisternách

3. specializační kurz na třídy:

 • 1 (pro typ I) přeprava v kusech 
 • 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 (pro typ II) přeprava v cisterně
 • 7 (pro typ I nebo II) přeprava v kusech i v cisterně

4. obnovovací kurz

platnost osvědčení ADR je 5 let. Řidiči, kteří chtějí platnost osvědčení prodloužit, musí v posledním roce platnosti absolvovat obnovovací školení ADR, které prodlouží platnost na dalších 5 let.

5.  Školení osob podílejících se na přepravě dle 1.3 ADR (skladníci, podlimitní ADR)

toto školení nabízíme jak v prezenční tak e-learningové formě

OBSAH ŠKOLENÍ ADR

 • všeobecné předpisy týkající se přepravy nebezpečných nákladů a právní odpovědnost řidiče
 • doklady a dokumenty související s přepravou nebezpečných materiálů
 • označení a druhy vozidel používaných při přepravě ADR
 • hlavní druhy nebezpečí, jejich značení a preventivní bezpečnostní opatření
 • bezpečnostní opatření při nakládce a vykládce
 • manipulace a uložení ve vozidle
 • informace pro řidiče co dělat v případě nehody nebo mimořádné události

Školení ADR - ceník:

 • základní kurz - přeprava v kusech 3 388 Kč
 • obnovení základního kurzu po 5 letech 2 149 Kč
 • specializační kurz - cisternová vozidla 1 405 Kč
 • školení na 1 třídu - cisternová vozidla 579 Kč
 • obnovení základního kurzu - cisternová vozidla po 5 letech 3 140 Kč
 • specializační kurz - přeprava výbušných látek a předmětů třídy 1 2 479 Kč
 • specializační kurz - přeprava radioaktivních látek třídy 7 2 479 Kč

Ceny jsou uváděny bez DPH 21%.

ADR školení řidičů - slevy

Slevy poskytujeme stálým klientům jak na základní kurz tak i při jeho obnovení. Pokud se přihlásí více zájemců v rámci jedné objednávky, poskytujeme slevy v následují podobě:

 • min. 2 přihlášení řidiči: sleva 10 %
 • min. 5 přihlášených řidičů: sleva 15 %

Dále nabízíme také Školení osob podílejících se na přepravě dle 1.3 ADR (skladníci, podlimitní ADR)

 

Školení ADR

Vybraný termín:

 Praha

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.