Profesionálny obchodník / Obchodné zručnosti

kurz

Základní info

Trojdenný tréning určený primárne pre obchodných manažérov, obchodných zástupcov, manažérov predaja, reprezentantov spoločností, obchodníkov.

Cieľ tréningu:

Prvý deň tréningu účastníci spoznajú zákonitosti procesu predaja a osvoja si zručnosti obchodníkov s dôrazom na vyhľadávanie príležitostí, nadviazanie kontaktu, obchodný rozhovor a vypracovanie riešenia. V ďalších 2 dňoch si účastníci prostredníctvom mnohých praktických úloh, obchodných simulácií a ukážok osvoja zručnosti, ktoré dobrý obchodník potrebuje, aby obchod dotiahol do úspešného konca. Tréning je tiež zameraný na rozvoj vyjednávacích zručností a nácvik techník, ktoré sú dôležité pre obchodné jednanie.

Obsahová náplň:

Nové príležitosti

 • Vyhľadávanie nových zákazníkov
 • Kde hľadať nové príležitosti

Predbežný prístup

 • Čo sa treba dozvedieť pri predbežnom prístupe o zákazníkovi
 • Príprava na prvý telefonát

Úvodná komunikácia

 • Upútanie pozornosti potencionálneho klienta
 • Zásady telefonického kontaktu

Rozhovor

 • Ako vzbudiť dôveru
 • Ako sa dostať k vlastnému predaju
 • Začiatok rokovania

Analýza príležitostí

 • Určenie potenciálu zákazníka

Vypracovanie riešenia

 • Dať zákazníkom čo chcú

Prezentácia riešenia

 • Dávame odporúčania
 • Ako byť vplyvný komunikátor

Zhodnotenie zákazníka

 • Napredovanie k záväzku

Vyjednávanie

 • Hľadanie spoločného východiska

Záväzok

 • Prechod od perspektívneho k jestvujúcemu zákazníkovi
 • Spôsoby ako získať záväzok

Následné kroky

 • Udržiavanie záväzkov
 • Ďalšie sledovanie zákazníka
 • Po predaji a ďalej
 • Stratégia následných krokov


 

 

Profesionálny obchodník / Obchodné zručnosti

Vybraný termín:

 Bratislavský kraj Upřesnující informace k termínu

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.