Mezikulturní komunikace

kurz

Základní info

Cílem tréninku je především rozvinout schopnost účastníku spolupracovat s osobami z odlišných národních kultur a porozumět jejich zvyklostem a chování. Seznámit se s kulturními rozdíly a specifikami manažerské práce a obchodních jednání.

 

Cílová skupina:

Vzdělávací a rozvojový program je určen všem, kteří se připravují na pracovní pobyt v zahraničí, případně zaměstnancům, kteří v dané zemi již působí a je potřebné, aby znali mentalitu tamního obyvatelstva, historii, kulturu, místní zvyky a pravidla chování.

 

Obsah:

• Pochopení rozdílů národní mentality

• Jak předejít nedorozuměním v rámci odlišných kultur.

• Jak vyjednávat s lidmi z různých kulturních prostředí.

• Diverzifikace mezi jednotlivými kulturami, sociálními skupinami a firemními zvyklostmi.

• Jak pohotově odhadnout rozdíly národní mentality.

• Klíčové hodnoty cizích kultur a jejich význam pro obchodní styk.

• Agentury specializující se na podporu a  pomoc při  podnikání v zahraničí (CzechTrade, CzechInvest...).

• Etika obchodního jednání.

• Zvyklosti obchodního jednání a jeho specifika.

• Rizika při obchodních jednáních.

• Svět obchodu z hlediska rozdílných kultur.

 

Mezikulturní komunikace

Vybraný termín:

 Praha

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.