Kreatívne telefonovanie pre obchodníkov

kurz

Základní info

Cieľ aktivity

Cieľom kurzu je rozvýjať kreativitu obchodníkov pri príprave telefonických rozhovorov a ich realizácii, vrátane improvizácie. Vďaka týmto zručnostiam budú obchodníci v budúcnosti dohadovať telefonicky viac predajných stretnutí, prípadne dohodnú tieto stretnutia s vyššou efektivitou.
Cieľová skupina Tréning je určený obchodníkom využívajúcim k prvému kontaktu s potenciálnym klientom telefonáty. Cieľová skupina obchodníkov má ambíciu skvalitniť komunikáciu s klientom prostredníctvom telefónu tak, aby zvýšili svoju úspešnosť v počte dohodnutých predajných stretnutí.
Podmienky prijatia Účastníci si prinášajú databázu cca 30 telefonických kontaktov, s ktorými počas tréningu aktívne pracujú.
Obsahová náplň

* Prvá fáza tréningu patrí obchodníkom. Naživo demonštrujú svoje zručnosti pri telefonickom kontakte tak, aby tréner mohol postihnúť slabé i silné stránky obchodníka pri dohadovaní stretnutí.
* Krátky teoretický úvod – tréner obchodníkom dá do pozornosti prečo je v súčasnosti dôležitá kreativita pri telefonátoch s potenciálnymi klientami a naznačí možnosti jej rozvýjania. Súčasťou úvodu tvorí aj zodpovedanie otázok súvisiacich so spôsobmi získavania nových kontaktov.
* Obchodníci si metódou fluencie pripravia s pomocou trénera rôzne scenáre telefonických hovorov smerujúcich k dohodnutiu predajného stretnutia. Pritom sa dôraz kladie na jedinečnosť týchto scenárov.
* V záverečnej fáze tréningu obchodníci prakticky testujú vypracované scenáre telefonátov, pričom tréner individuálne pracuje s každým obchodníkom, poskytuje obchodníkom spätnú väzbu a návrhy na zlepšenie.

Kreatívne telefonovanie pre obchodníkov

Vybraný termín:

 Bratislava

Cena
2975 Kč

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a tři ? Součet zapište číslicemi.