Kreatívne telefonovanie pre obchodníkov

kurz

Základní info

Cieľ aktivity

Cieľom kurzu je rozvýjať kreativitu obchodníkov pri príprave telefonických rozhovorov a ich realizácii, vrátane improvizácie. Vďaka týmto zručnostiam budú obchodníci v budúcnosti dohadovať telefonicky viac predajných stretnutí, prípadne dohodnú tieto stretnutia s vyššou efektivitou.
Cieľová skupina Tréning je určený obchodníkom využívajúcim k prvému kontaktu s potenciálnym klientom telefonáty. Cieľová skupina obchodníkov má ambíciu skvalitniť komunikáciu s klientom prostredníctvom telefónu tak, aby zvýšili svoju úspešnosť v počte dohodnutých predajných stretnutí.
Podmienky prijatia Účastníci si prinášajú databázu cca 30 telefonických kontaktov, s ktorými počas tréningu aktívne pracujú.
Obsahová náplň

* Prvá fáza tréningu patrí obchodníkom. Naživo demonštrujú svoje zručnosti pri telefonickom kontakte tak, aby tréner mohol postihnúť slabé i silné stránky obchodníka pri dohadovaní stretnutí.
* Krátky teoretický úvod – tréner obchodníkom dá do pozornosti prečo je v súčasnosti dôležitá kreativita pri telefonátoch s potenciálnymi klientami a naznačí možnosti jej rozvýjania. Súčasťou úvodu tvorí aj zodpovedanie otázok súvisiacich so spôsobmi získavania nových kontaktov.
* Obchodníci si metódou fluencie pripravia s pomocou trénera rôzne scenáre telefonických hovorov smerujúcich k dohodnutiu predajného stretnutia. Pritom sa dôraz kladie na jedinečnosť týchto scenárov.
* V záverečnej fáze tréningu obchodníci prakticky testujú vypracované scenáre telefonátov, pričom tréner individuálne pracuje s každým obchodníkom, poskytuje obchodníkom spätnú väzbu a návrhy na zlepšenie.

Kreatívne telefonovanie pre obchodníkov

Vybraný termín:

 Bratislavský kraj Upřesnující informace k termínu

Cena
2 975 Kč

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.