Jak zvládat námitky zákazníků

kurz

Základní info

Cíle

Cíle kurzu zaměřeného na zvládání náročných situací při obchodních jednáních a prodeji by mohly zahrnovat následující aspekty:

 

 • Porozumění principům námitek
 • Rozvoj komunikačních dovedností:
 • Rozpoznání verbálních a neverbálních signálů:
 • Vytvoření repertoáru reakcí:
 • Praktický trénink prostřednictvím role-playingu:
 • Poskytnutí nových tipů a doporučení:
 • Analýza skutečných případů:
 • Posílení sebevědomí:
 • Schopnost rychlé reakce:

 

Program

Úvod do zvládání námitek

 

 • Představení kurzu:
 • Zadání cílů a očekávání účastníků
 • Důležitost zvládání námitek v obchodě
 • Teoretický základ:
 • Definice námitek a jejich role v obchodním procesu
 • Typy námitek a jejich příčiny

 

Identifikace a analýza námitek

 

 • Rozpoznání námitek
 • Identifikace verbálních a neverbálních signálů námitek
 • Práce s nástroji pro analýzu potřeb zákazníka
 • Nástroje pro analýzu námitek
 • SWOT analýza (Síly, Slabosti, Příležitosti, Hrozby) v kontextu námitek
 • Principy empathy mapping pro lepší porozumění klientovi
 •  

 

Reakce na námitky

 

 • Efektivní komunikace
 • Principy aktivního poslechu a efektivní komunikace
 • Význam neverbální komunikace při zvládání námitek
 • Strategie reakcí
 • Vytvoření repertoáru reakcí na běžné námitek
 • Simulace a cvičení reakcí na konkrétní scénáře

 

Trénink a simulace

 

 • Role-playing
 • Interaktivní cvičení v podobě role-playingu
 • Skupinové a individuální scénáře pro zlepšení dovedností
 • Rozbor situací z praxe
 • Příklady námitek z reálného obchodního prostředí
 • Diskuze nad úspěšnými a neúspěšnými strategiemi

 

Nové tipy a doporučení

 

 • Aktualizace a inovace
 • Nové trendy ve zvládání námitek
 • Tipy od odborníků na obchodní jednání
 • Feedback a osobní rozvoj
 • Poskytnutí zpětné vazby na cvičení a role-playing
 • Plán osobního rozvoje pro zlepšení dovedností v zvládání námitek

 

Závěrečná část

 

 • Shrnutí a závěrečná diskuse
 •  
 • Zhodnocení dosažených cílů
 • Otevřená diskuse o praktických strategiích pro účinné zvládání námitek

 

Jak zvládat námitky zákazníků

Vybraný termín:

17.4.2024  Praha 5
09:00 – 16:30 hod.

Cena
4 800 Kč + 21% DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.