Jak číst údaje v celním prohlášení pro uplatňování DPH

Kurzem Vás provede Marek Reinoha

poradce v oblasti cel a unijního obchodu

Základní info

Pracovní seminář zaměřený na vysvětlení některých údajů v celním prohlášení a jejich souvislosti s uplatňováním DPH při dovozu a vývozu.

PRO

Určeno pro účetní oddělení firem, které provádějí obchod se zbožím se třetími zeměmi, tedy pracovníky:
 • Kteří evidují vývozy, které jsou předmětem daně v přiznání k DPH, jako dodání osvobozená od DPH, určují DUZP a základ DPH při vývozu a podobně
 • Kteří evidují dovozy, které jsou předmětem daně v přiznání k DPH, stanovují základ DPH při dovozu, zkoumají plnění podmínek osvobození dovozu od DPH a podobně

OBSAH

Vývoz
  • Definice rozdílu mezi rozhodnutím o propuštění zboží do vývozního celního úřadu a daňového dokladu při vývozu
  • Definice osob uváděných do celního prohlášení (deklarant, vývozce)
  • Definice statistické hodnoty a jejího rozdílu od základu DPH při vývozu
  • Kódy celních režimů a kódy povahy transakce při vývozu a jejich vliv na to, zda vývoz je či není předmětem DPH
  • Praktické příklady
Dovoz
  • Rozhodnutí o propuštění zboží do dovozních celních režimů a daňový doklad při dovozu
  • Definice osob uváděných do celního prohlášení (deklarant, příjemce)
  • Kódy celních režimů a kódy povahy transakce při dovozu a vznik povinnosti přiznat DPH z dovezeného zboží
  • Definice jednotlivých hodnot uváděných do celního prohlášení při dovozu zboží (cena za položku, statistická hodnota, celní hodnota) a jejich vliv na stanovení základu DPH při dovozu zboží do jednotlivých celních režimů při kterých vzniká povinnost přiznat DPH z dovezeného zboží
  • Kódy osvobození dovozu od cla a jejich vliv na osvobození dovozu od DPH
  • Praktické příklady
Pro účastníky semináře je připravena prezentace, která obsahuje stručné shrnutí témat, která jsou předmětem semináře.

Jak číst údaje v celním prohlášení pro uplatňování DPH

Vybraný termín:

11.12.2023  Praha 2 Upřesnující informace k termínu

Cena

Termíny kurzu

Praha 2
Tento termín

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je devět a jedna ? Součet zapište číslicemi.