Image obchodníka

kurz

Základní info

Cieľ aktivity

Kurz prepája individuálny vzhľad a vystupovanie obchodníka s firemnou kultúrou, ale zároveň vytvára obchodníkovi priestor na individualizáciu image-u. Obchodník sa má stať individualitou pozitívne vnímanou svojimi klientami.
Cieľová skupina Široká skupina obchodníkov (account managerov, finančných sprostredkovateľov, realitných maklérov, poisťovacích poradcov a obchodných zástupcov) prichádzajúcich do priameho kontaktu s klientom, reprezentujúcich navonok spoločnosť a jej firemnú kultúru.
Podmienky prijatia Obchodníci si na kurz môžu priniesť fotografie v rôznom profesionálnom oblečení, parfém, líčidlá ...
Obsahová náplň

Kurz tvoria tri bloky vedené troma rôznymi lektormi. Teoretický úvod o prepojení image-u s firemonou kultúrou a tréning vystupovania. Individualizácia vzhľadu – vlasové poradenstvo, pánska starostlivosť o pokožku, dámske líčenie. Úrovne obliekania – farebná typológia, návrh reprezentatívneho oblečenia pre každého účastníka.
Veková kategória Dospelí

Image obchodníka

Vybraný termín:

 Bratislavský kraj

Cena
6990 Kč

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.