CX – Customer Experience

kurz

Základní info

Cíle

Workshop je navržen pro manažery a zaměstnance oddělení zákaznické spokojenosti, kteří potřebují zlepšit kvalitu poskytovaných služeb a pozitivně ovlivnit spokojenost svých zákazníků. Nespokojení zákazníci hovoří o své zkušenosti dvakrát až třikrát více než spokojení zákazníci. Jak máme postupovat, abychom nezmeškali kritické okamžiky, kdy ztrácíme loajalitu svých zákazníků? Jak analyzovat jejich spokojenost? Workshop představuje přípravu na následná strategická rozhodnutí a zaměřuje se na oblasti spojené se zákazníky, kterým je třeba věnovat největší pozornost.

Program

 

 • Zkušenost zákazníka (CX):
 • Definice a význam zákaznické zkušenosti.
 • Proces vzniku a faktory ovlivňující zákaznickou zkušenost.
 • Zákaznický servis a zákaznická zkušenost:
 • Zapojení služeb zákazníkům do celkového obrazu organizace (lidé, produkty, procesy).
 • Klíčové informace pro zlepšení zákaznické zkušenosti a aktuální trendy.
 • Příčiny zákaznické nespokojnosti:
 • Šest nejčastějších příčin nespokojenosti zákazníků.
 • Zákaznická zkušenost a cesta zákazníka:
 • Náročnost být naším zákazníkem.
 • Průběh cesty zákazníka (Customer Journey).
 • Doteky zákazníka s organizací („Touchpoints“).
 • Momenty pravdy ovlivňující zákaznickou zkušenost („Moment od Truth“).
 • Workshop – Mapování cesty zákazníka:
 • Potřeby zákazníka (Goal).
 • Aktivity zákazníka (Doing).
 • Emoce zákazníka (Thinking and Feeling).
 • Hodnocení spokojenosti (Metrics).
 • Příležitosti ke zlepšení  (Improvement opportunities).
 • Měření zákaznické zkušenosti:
 • Paretova analýza stížností zákazníků.

 

Metriky hodnocení zákaznické spokojenosti – Customer Effort Score (CES), Net Promoter Score (NPS), Customer Satisfaction Score (CSAT), Time to Resolution (TTR).

Osvědčené postupy a chyby při tvorbě a vyhodnocování dotazníků.

CX – Customer Experience

Vybraný termín:

4.10.2024  Praha
09:00 – 16:30 hod.

Cena
6 600 Kč + 21% DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.