Nizozemština

kurz

Základní info

Výuka nizozemštiny v kurzech

Nabízíme Vám výuku její v pravidelných pololetních semestrech, kdy je výuka nejčastěji 1x týdně 90 minut v malých kroužcích od 4 do maximálně 7 studentů nebo méně. Je to optimální počet ke studiu jazyků, abyste byli stále aktivně zapojeni do výuky a znalosti si hned ověřovali a upevňovali častými konverzačními i gramatickými cvičeními s lektory i spolužáky.

Přečtěte si podrobnější informace o SKUPINOVÝCH KURZECH a jejich ROZVRH na daný semestr. Jako pokročilí se můžete případně do probíhajících kurzů na odpovídající kdykoliv přidat - pokud nestihnete začátek pravidelného semestru. Platit budete jen příslušnou část kurzu.

Samozřejmostí je i nabídka INDIVIDUÁLNÍ VÝUKY - pokud tuto formu výuky preferujete a nebo pokud nemůžete z jakýchkoliv důvodů docházet do pravidelných kurzů. Více o INDIVIDUÁLNÍ VÝUCE.

Můžete se také přihlásit s Vašimi přáteli nebo kolegy třeba před studijním výjezdem jako UZAVŘENÝ KROUŽEK a začít studovat kdykoliv podle Vašich možností.

Učebnice

Nizozemské učebnice TOTAAL nebo HELP - podle zaměření kurzu a mnoho vlastních materiálů lektorek, které Vám pomohou lépe pronikat do tohoto jazyka.

Za 1. semestr nizozemštiny se u nás naučíte

Konverzační témata a slovní zásoba: země a jazyky, představení se, pozdravy a zdvořilostní fráze, dny a měsíce, rodina, nápoje, peníze ...

Gramatika: určité a neurčité členy, osobní a přivlastňovací zájmena, číslovky, množné číslo, slovesa v přítomném čase, zápor, rozkaz, slovosled

Firemní výuka nizozemštiny

Spolupracujete nebo obchodujete se společností z Holandska nebo vlámské části Belgie? Znalost jazyka a také reálií této země (které jsou součástí výuky) je v tom případě neocenitelnou výhodou. Nabízíme Vám její výuku buď přímo na pracovišti nebo v učebnách naší jazykové školy. Výuka na pracovišti závisí na konkrétní dohodě s Vámi, v tom případě vám odpadne čas na dopravu do učeben jazykové školy. V našich učebnách Vám nabízíme zase klid a soustředění pouze na výuku. Intenzitu výuky si určujete sami a zajistíme Vám ji od začátečníků po konverzaci. Podrobně o firemních kurzech
Pro podnikatele, firmy a jejich zaměstnance nabízíme kromě jazykových kurzů i seznámení se s historií, kulturou, podnikatelským prostředním, zvyky, reáliemi i současnou politickou situací Holandska a Belgie pro správnou orientaci a dobrou znalost prostředí při podnikání. 
Pokud má Vaše firma sídlo mimo Prahu nabízíme Vám výuku online - na dálku. Výuka probíhá stejně jako v jazykové škole přímou komunikací s lektory - jen je prostřednictvím počítače. Přečtěte si podrobnosti o ONLINE VÝUCE

Online výuka nizozemštiny

Jestliže nemáte možnost navštěvovat jazykové kurzy v Praze, zvolte studium online. Internetový kurz nizozemštiny můžete zahájit nejen kdykoliv, ale dokonce odkudkoliv z naší republiky i ze zahraničí. Výuka online je podmíněna pouze funkčním počítačem s volně dostupnými programy, mikrofonem, reproduktory a připojením k internetu. Zapojit si můžete i webovou kameru, abyste lépe poznali svého vyučujícího. Přečtěte si více o tom, jak probíhá ONLINE VÝUKA.

Nizozemí a nizozemština

Holandsko - země na severu Evropy, kam se jezdí za dobrými sýry, tulipány, na dovolenou na kanálech nebo třeba pro diamanty - nebo za přáteli a známými. Jestliže se s nimi chcete domluvit nizozemsky (holandsky) nebo v Belgii velmi podobnou vlámštinou, v naší jazykové škole Vás výborné lektorky naučí od základů po konverzační úroveň.

O nizozemštině

Nizozemština je západogermánský jazyk, kterým se v EU mluví v severní části Belgie (kde se označuje též jako Vlámština) a v Nizozemsku (kde se může laicky nazývat Holandština), mimo Evropu pak v Karibské oblasti - především v Surinamu, na Arubě a Nizozemských Antilách. Blízkými jazyky jsou Afrikánština a Fríština. Na celém světě mluví nizozemštinou asi 24 milionů lidí. <

Nizozemština je jediný oficiální jazyk Nizozemského království, díky historickým událostem a kolonizaci se jí podle provincií Severní a Jižní Holandsko někdy říká holandština. Tento dialekt je o trošku tvrdší a "chrochtavější" než nizozemština v Belgii. V Belgii je nizozemština jen jedním ze tří oficiálních jazyků (těmi dalšími jsou francouzština a němčina), přesto je to převažující mateřský jazyk Belgičanů (cca 55-60% rodilých mluvčích). Hovoří se s ní především ve Flandrech / Vlámsku a také v Bruselu (kde je oficiálním jazykem kromě nizozemštiny také francouzština - proto jsou v Bruselu všechny nápisy dvojjazyčně, nizozemsky a francouzsky). Je měkčí a jemnější než nizozemština v Nizozemsku a často používá a přejímá slovíčka a obraty z francouzštiny (např: ca va, chance, horloge, chauffage ... ale tato slova se pak vyslovují trošku jinak). Spisovná nizozemština je jen jedna, na její správné používání dohlíží Jazyková unie (Taalunie), kterou založily Belgie a Nizozemsko společně.

Ukázka textu

België ligt in het centrum van West-Europa. Het is een relatief jong land en het is heel complex. België heeft een nieuwe koning. Hij heet Filip. Zijn functie is ceremonieel en symbolisch. Filip is de koning van de Belgen. Maar wie zijn de Belgen? In het noorden van België – Vlaanderen – wonen de Vlamingen. Zij spreken Nederlands. De Vlamingen zijn met 5,5 miljoen mensen. In het zuiden van België ligt Wallonië. In Wallonië wonen de Walen. Zij spreken Frans en ze zijn met 3,5 miljoen. Maar in Oost-Wallonië is ook het Duits een officiële taal. 60.000 mensen spreken daar Duits. In het centrum van België lift Brussel. Brussel is niet Vlaanderen, maar Brussel is ook niet Wallonië. Brussel is Brussel. Het heeft 1 miljoen inwoners. In Brussel spreekt 90% van d e mensen Frans. De rest spreekt Nederlands.

Nizozemsky a vlámsky se domluvíte:

Nizozemsku, severní části Belgie (vlámština - liší je jen málo ve výslovnosti), na Surinamu, Nizozemských Antilách (Curaçao, Aruba, Bonaire, Saba...) a Jihoafrické republice (afrikánština - podobná nizozemštině).

Podzimní semestr 2016 začíná od 19. září, čas první hodiny naleznete ZDE

Nizozemština

Vybraný termín:

 Praha

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.