Příprava na mezinárodní zkoušky – obchodní němčina

kurz

Základní info

Zertifikat Deutsch für den Beruf

Tato zkouška prokazuje, že absolvent přiměřeně zvládne ústně i písemně běžnou firemní komunikaci, tj. rozumí jednodušším textům, umí napsat korespondenci týkající se firmy a v pracovním rozhovoru adekvátně reaguje. Zkouška je vhodná pro všechny, kteří při své práci v administrativě používají němčinu, hodlají pracovat v některém německy hovořícím státě, chtějí se ucházet o místo u německé firmy nebo udržují pracovní kontakty s Německem apod.
Prüfung Wirtschaftsdeutsch International

Zkouška prokazuje schopnost písemného i ústního vyjadřování o pracovních a obchodních tématech na vysoké úrovni. Prokazuje komunikativní kompetenci při ústních i písemných jednáních, prezentacích atd. Mezinárodní PWD zkoušku uznává mnoho zaměstnavatelů v různých zemích jako důkaz profesionální znalosti němčiny a schopnosti využívat ji na odborné úrovni v zaměstnání.
Diplom Wirtschaftssprache Deutsch

Zkouška je připravována ve spolupráci s Rakouskou hospodářskou komorou, předpokladem jsou kromě vysoké jazykové úrovně i odborné jazykové znalosti v hospodářské oblasti. Zkouška představuje výhody pro osoby, které chtějí využít znalosti německého jazyka v zaměstnání s hospodářským zaměřením, případně které chtějí studovat obory s podobným zaměřením a získat tak dodatečnou kvalifikaci.

Příprava na mezinárodní zkoušky – obchodní němčina

Vybraný termín:

 Středočeský kraj

Cena
Děkujeme za Váš zájem, velmi rádi Vám zašleme písemnou nabídku.

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.