Němčina TANGRAM - Začátečníci

e-kurz

Základní info

 Němčina TANGRAM - Kompletní kurz

Online kurz Němčina TANGRAM - Začátečníci přináší studium současné, aktuální formy živého jazyka, a představuje tak optimální přípravu na okamžité uplatnění získaných znalostí v praxi. Výuka je sestavena podle moderních učebnic prověřených v praktické výuce tisíci pedagogy.

 

Hlavním cílem výuky je komunikativní kompetence (schopnost domluvit se v německy hovořící společnosti). Poslechové texty, texty určené ke čtení a rozmanitá cvičení obsahují každodenní živý jazyk a vybízejí uživatele ke kreativnímu osvojení učiva a jazyka.

Určení

Kurz je určen úplným začátečníkům, kteří se chtějí naučit německy.

Rozsah

160 hodin výuky

Obsah

Konverzační témata

 • Představování
 • Země a kontinenty
 • Počítání, hodiny
 • Telefony, adresy
 • Banka, peníze (měny)
 • Obchodní dům, nábytek
 • Potraviny, nákupy
 • Zaměstnání
 • Volný čas
 • Rodina
 • Práce v domácnosti
 • Bydlení
 • Dovolená, cestování
 • Lidské tělo, nemoci a péče o zdraví
 • Barvy a oblečení

Gramatika

 • Podstatná jména:
  • členy
  • množné číslo
  • skloňování
 • Přídavná jména:
  • stupňování
 • Zájmena:
  • osobní
  • přivlastňovací
 • Slovesa:
  • časování sloves
  • modálná slovesa
  • základní nepravidelná slovesa
  • rozkazovací způsob
  • přítomný čas
  • minulý čas
 • Větná stavba:
  • tvoření otázek
  • tvoření záporu
  • základní slovosled

Výukové metody

Aktivní procvičování získaných znalostí

Slovíčka a fráze vyskytující se v textech jsou následně procvičována v řadě cvičení. Na gramatické výklady a přehledové tabulky vždy navazují cvičení různých typů, které získané znalosti upevní a procvičí v různých situacích. Navíc jsou kurzy prokládány testy, které prověří, co jste si zapamatovali.

 

Němčina TANGRAM - Začátečníci

Vybraný termín:

 Online

Cena
350 Kč + 21% DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.