EduCity.cz již brzy v novém designu!
Prohlédněte si nový vzhled EduCity.cz ještě před jeho oficiálním spuštěním!

Zemědělství a životní prostředí

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
  • Kurz na míru

  • ID akce:
    84907

Popis kurzu na míru Zemědělství a životní prostředí

Zemědělství,myslivost a lesní hospodářství *Ochrana ovzduší,odpadové hospodářství *Bonitace a půdoznalství *Vodní hospodářství *Ochrana přírody a krajiny *Ochrana zemědělského půdního fondu