Zemědělství a životní prostředí

Kurz na míru

Základní info

Zemědělství,myslivost a lesní hospodářství *Ochrana ovzduší,odpadové hospodářství *Bonitace a půdoznalství *Vodní hospodářství *Ochrana přírody a krajiny *Ochrana zemědělského půdního fondu

Zemědělství a životní prostředí

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.