Zavádění týmové práce

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
  • Kurz na míru

  • ID akce:
    88128

Popis kurzu na míru Zavádění týmové práce

Cíl
Vytvořit klima pro týmovou práci a nastartovat proces budování týmové společnosti ve firmě.
Získat důležité informace pro zavádění týmové práce, hmotné a nehmotné motivaci.
Zdokonalit schopnosti efektivní komunikace a zvládaní konfliktu pri vedení týmu.
Zajistit funkčnost vytvořených autonomních týmu ve výrobní sfére

Obsah - probíraná témata
Vize a efekty budování týmové společnosti /porovnání s konkurencí, není jiné cesty, rozdíl mezi týmem a skupinou, fungující tým, proč týmová práce - přínosy/.
Projektování týmů - provozu do týmů / teritorium, obslužné činnosti do týmů, velikost týmů, výběr členů týmu, cíle týmů, utváření business či samostatných výrobních týmů na provozech/.
Metody a kriteria úspěšnosti zavádění týmu / stanovení cílů, zapojení pracovníků, role mistra, hodnocení výsledků týmu - dohoda o výkonech, TQM, TPM /.
Odměňování týmů-tvorba nového mzdového systému / praxe odměňování výrobních týmů, stanovení očekávaného a maximálního výkonu, ohodnocení schopností pracovníka - kvalifikační matice/.
Techniky vedení interakčních schůzek týmů a workshopů /efektivní komunikace mezi koordinátory /mluvčími/ týmů, členy týmů a nadřízenými /mistry/.
Úspěšné řešení konfliktů a krizových situací v týmu /povinnosti jednotlivých členů, kompetence v týmu/.
Nová role managera ve zlepšování procesů /zastoupení rolí v úspěšném týmu-Belbin, učení uvnitř týmu, zásady úspěšného vedení a koučování týmu k optimálnímu výkonu/.