Zavádění týmové práce

Kurz na míru

Základní info

Cíl
Vytvořit klima pro týmovou práci a nastartovat proces budování týmové společnosti ve firmě.
Získat důležité informace pro zavádění týmové práce, hmotné a nehmotné motivaci.
Zdokonalit schopnosti efektivní komunikace a zvládaní konfliktu pri vedení týmu.
Zajistit funkčnost vytvořených autonomních týmu ve výrobní sfére

Obsah - probíraná témata
Vize a efekty budování týmové společnosti /porovnání s konkurencí, není jiné cesty, rozdíl mezi týmem a skupinou, fungující tým, proč týmová práce - přínosy/.
Projektování týmů - provozu do týmů / teritorium, obslužné činnosti do týmů, velikost týmů, výběr členů týmu, cíle týmů, utváření business či samostatných výrobních týmů na provozech/.
Metody a kriteria úspěšnosti zavádění týmu / stanovení cílů, zapojení pracovníků, role mistra, hodnocení výsledků týmu - dohoda o výkonech, TQM, TPM /.
Odměňování týmů-tvorba nového mzdového systému / praxe odměňování výrobních týmů, stanovení očekávaného a maximálního výkonu, ohodnocení schopností pracovníka - kvalifikační matice/.
Techniky vedení interakčních schůzek týmů a workshopů /efektivní komunikace mezi koordinátory /mluvčími/ týmů, členy týmů a nadřízenými /mistry/.
Úspěšné řešení konfliktů a krizových situací v týmu /povinnosti jednotlivých členů, kompetence v týmu/.
Nová role managera ve zlepšování procesů /zastoupení rolí v úspěšném týmu-Belbin, učení uvnitř týmu, zásady úspěšného vedení a koučování týmu k optimálnímu výkonu/.

Zavádění týmové práce

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a jedna ? Součet zapište číslicemi.