Zásady prezentace a kultura jednání

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
  • Kurz na míru

  • ID akce:
    26542

Popis kurzu na míru Zásady prezentace a kultura jednání

Dvoudenní výcvikový kurz určený nejen pro pracovníky obchodních útvarů podniku, ale pro všechny, kteří přicházejí do styku se zákazníkem v jakékoliv odborné rovině až po vztah nadřízený/podřízený. Cílem kurzu je prohloubení znalosti především v oblasti umění jednat s lidmi a seznámení se zásadami, které umožní získání pocitu "vítězství na obou stranách".
Vlastní trénink posluchačů je snímán kamerou.

Zaměření:
* SEBEPOZNÁNÍ A ZVLÁDÁNÍ ZÁTĚŽOVÝCH SITUACÍ
* PREZENTACE A KULTURA JEDNÁNÍ - TRÉNINK

Lze sestavit kurz na přání a to i ve vámi požadovaném rozsahu. Rovněž je možné vícedenní kurz rozdělit do několika na sebe navazujících etap.