Zásady prezentace a kultura jednání

Kurz na míru

Základní info

Dvoudenní výcvikový kurz určený nejen pro pracovníky obchodních útvarů podniku, ale pro všechny, kteří přicházejí do styku se zákazníkem v jakékoliv odborné rovině až po vztah nadřízený/podřízený. Cílem kurzu je prohloubení znalosti především v oblasti umění jednat s lidmi a seznámení se zásadami, které umožní získání pocitu "vítězství na obou stranách".
Vlastní trénink posluchačů je snímán kamerou.

Zaměření:
* SEBEPOZNÁNÍ A ZVLÁDÁNÍ ZÁTĚŽOVÝCH SITUACÍ
* PREZENTACE A KULTURA JEDNÁNÍ - TRÉNINK

Lze sestavit kurz na přání a to i ve vámi požadovaném rozsahu. Rovněž je možné vícedenní kurz rozdělit do několika na sebe navazujících etap.

Zásady prezentace a kultura jednání

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je devět a dvě ? Součet zapište číslicemi.