Web Services for Java(TM) Programmers

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
  • Kurz na míru

  • ID akce:
    82396

Popis kurzu na míru Web Services for Java(TM) Programmers

V kurzu Web Services for Java(TM) Programmers získají účastníci schopnost vyvíjet nové webové služby z existujících komponent postavených na technologii Java. V kurzu se používají nástroje Sun ONE Studio a Sun ONE Application Server. Dále je možno podle potřeby pracovat s rozhraním příkazového řádku, s referenční implementací J2EE(TM) a s nástroji a prostředím runtime Java Web Services Developer Pack.

Kurz je přínosem pro

programátory, kteří používají technologii J2SE(TM), a vývojáře, kteří používají technologii J2EE, a plánují implementaci webových služeb. Od účastníků se neočekává, že budou před tímto kurzem znát vývoj, sestavování a nasazování webových nebo J2EE komponent.

Předpoklady
Účastník kurzu by měl být schopen:
* plynně používat syntaxi technologie Java,
* kódovat třídy a metody technologie Java,
* chápat myšlenkovou konstrukci rozhraní technologie Java,
* napsat program s využitím technologie Java.
Má se za to, že účastníci, kteří obdrželi certifikaci Sun Certified Programmer for Java, splnili předpoklady účasti v tomto kurzu.

Získané dovednosti
Po absolvování kurzu by měl být účastník schopen:
* vyvíjet a nasazovat nové funkce jako webové služby,
* publikovat webové služby do registru UDDI,
* vyvíjet klienty, kteří přistupují k publikovaným webovým službám,
* volit mezi různými bezpečnostními schématy, která jsou k dispozici pro webové služby,
* vyvíjet webové služby s využitím nejlepších praktik.