Web Services for Java(TM) Programmers

Kurz na míru

Základní info

V kurzu Web Services for Java(TM) Programmers získají účastníci schopnost vyvíjet nové webové služby z existujících komponent postavených na technologii Java. V kurzu se používají nástroje Sun ONE Studio a Sun ONE Application Server. Dále je možno podle potřeby pracovat s rozhraním příkazového řádku, s referenční implementací J2EE(TM) a s nástroji a prostředím runtime Java Web Services Developer Pack.

Kurz je přínosem pro

programátory, kteří používají technologii J2SE(TM), a vývojáře, kteří používají technologii J2EE, a plánují implementaci webových služeb. Od účastníků se neočekává, že budou před tímto kurzem znát vývoj, sestavování a nasazování webových nebo J2EE komponent.

Předpoklady
Účastník kurzu by měl být schopen:
* plynně používat syntaxi technologie Java,
* kódovat třídy a metody technologie Java,
* chápat myšlenkovou konstrukci rozhraní technologie Java,
* napsat program s využitím technologie Java.
Má se za to, že účastníci, kteří obdrželi certifikaci Sun Certified Programmer for Java, splnili předpoklady účasti v tomto kurzu.

Získané dovednosti
Po absolvování kurzu by měl být účastník schopen:
* vyvíjet a nasazovat nové funkce jako webové služby,
* publikovat webové služby do registru UDDI,
* vyvíjet klienty, kteří přistupují k publikovaným webovým službám,
* volit mezi různými bezpečnostními schématy, která jsou k dispozici pro webové služby,
* vyvíjet webové služby s využitím nejlepších praktik.

Web Services for Java(TM) Programmers

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a deset ? Součet zapište číslicemi.