Vstupní vzdělávání

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
  • Kurz na míru

  • ID akce:
    93582

Popis kurzu na míru Vstupní vzdělávání

Vstupní vzdělávání je zaměřeno na nové úředníky územních samosprávných celků, kteří prvně vstupují do veřejné správy. Jedná se tedy o vzdělávání jehož cílem je získání informací a znalostí formou úvodu do problematiky veřejné správy.

Vstupní vzdělávání zahrnuje :
* znalosti základů veřejné správy, zvláště obecných zásad organizace a činnosti veřejné správy a územního samosprávného celku, základy veřejného práva, veřejných financí, evropského správního práva, práv a povinností a pravidel etiky úředníka
* základní dovednosti a návyky potřebné pro výkon správních činností
* znalosti základů užívání informačních technologií
* základní komunikační, organizační a další dovednosti vztahující se k jeho pracovnímu zařazení