Vstupní vzdělávání

Kurz na míru

Základní info

Vstupní vzdělávání je zaměřeno na nové úředníky územních samosprávných celků, kteří prvně vstupují do veřejné správy. Jedná se tedy o vzdělávání jehož cílem je získání informací a znalostí formou úvodu do problematiky veřejné správy.

Vstupní vzdělávání zahrnuje :
* znalosti základů veřejné správy, zvláště obecných zásad organizace a činnosti veřejné správy a územního samosprávného celku, základy veřejného práva, veřejných financí, evropského správního práva, práv a povinností a pravidel etiky úředníka
* základní dovednosti a návyky potřebné pro výkon správních činností
* znalosti základů užívání informačních technologií
* základní komunikační, organizační a další dovednosti vztahující se k jeho pracovnímu zařazení

Vstupní vzdělávání

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a devět ? Součet zapište číslicemi.