Vlídná tvář asertivity

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
  • Kurz na míru

  • ID akce:
    95006

Popis kurzu na míru Vlídná tvář asertivity

Cíl kurzu:
Naučit posluchače jak využívat jeden z efektivních způsobů komunikace. Odstranit mýty a pověry, které asertivitu provázejí. Pomoci mu získat důvěru v asertivním chování.

Komu je určen:
Těm, kteří přicházejí denně do styku s lidmi a občas musí použít slůvko "ne".

Témata kurzu:
Otevřená komunikace a zásady vedení dialogu
Asertivní techniky
Umění prosadit se s ohledem na vzájemný respekt
Umění vyrovnat se s kritikou
Naučit se kritizovat, ale také přijímat kritiku
Umění přijmout kompliment
Umění požádat o laskavost
Jak zvládat hněv a jak ho zneškodnit

Metody výuky:
Kurz je koncipován tak, abyste měli možnost si teoretické poznatky zažít v praxi
Učení prožitkem
Řešení modelových situací
Rozbor videonahrávek

Rozsah:
jednodenní kurz