Vlídná tvář asertivity

Kurz na míru

Základní info

Cíl kurzu:
Naučit posluchače jak využívat jeden z efektivních způsobů komunikace. Odstranit mýty a pověry, které asertivitu provázejí. Pomoci mu získat důvěru v asertivním chování.

Komu je určen:
Těm, kteří přicházejí denně do styku s lidmi a občas musí použít slůvko "ne".

Témata kurzu:
Otevřená komunikace a zásady vedení dialogu
Asertivní techniky
Umění prosadit se s ohledem na vzájemný respekt
Umění vyrovnat se s kritikou
Naučit se kritizovat, ale také přijímat kritiku
Umění přijmout kompliment
Umění požádat o laskavost
Jak zvládat hněv a jak ho zneškodnit

Metody výuky:
Kurz je koncipován tak, abyste měli možnost si teoretické poznatky zažít v praxi
Učení prožitkem
Řešení modelových situací
Rozbor videonahrávek

Rozsah:
jednodenní kurz

Vlídná tvář asertivity

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je pět a dvě ? Součet zapište číslicemi.