Systém managementu v mikrobiologické laboratoři

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
 • Kurz na míru

 • ID akce:
  2880308

Popis kurzu na míru Systém managementu v mikrobiologické laboratoři

Zaměření: základem kurzu "Systém managementu v mikrobiologické laboratoři" je výklad hlavních požadavků na zabezpečení systému managementu kvality a řízení rizik v mikrobiologické laboratoři. Cílem kurzu je získat základní přehled a orientaci v požadavcích na mikrobiologické laboratoře. Součástí kurzu jsou  praktické ukázky dokumentů a záznamů používaných v mikrobiologické laboratoři.

Cílová skupina: pracovníci mikrobiologické laboratoře.

Obsah kurzu:

 • Základní požadavky na mikrobiologické laboratoře
 • Požadavky na bezpečnost práce v mikrobiologické laboratoři
 • Zařízení a vybavení mikrobiologické laboratoře
 • Požadavky na prostory a prostředí
 • Systém řízení kvality v mikrobiologické laboratoři - požadavky na pracovníky, požadavky na odběry vzorků, zkušební metody, validace metod, protokoly o zkoušce, uvádění výsledků, externě zajišťované činnosti, řízení neshod v laboratoři
 • Dokumentace a záznamy, požadavky na informační systémy
 • Řízení rizik v mikrobiologické laboratoři
 • Praktické ukázky vedení dokumentace

 

Po absolvování kurzu účastník obdrží OSVĚDČENÍ o účasti.  
Cena kurzu se odvíjí od Vašich specifikací (délka školení - doporučujeme 7 hodin, počet účastníků, cílová skupina). Nabídku kurz "na míru" Vám připravíme ZDARMA. Vaše dotazy zasílejte
prosím na info@systemy-jakosti.cz