Systém managementu v mikrobiologické laboratoři

Kurz na míru

Základní info

Zaměření: základem kurzu "Systém managementu v mikrobiologické laboratoři" je výklad hlavních požadavků na zabezpečení systému managementu kvality a řízení rizik v mikrobiologické laboratoři. Cílem kurzu je získat základní přehled a orientaci v požadavcích na mikrobiologické laboratoře. Součástí kurzu jsou  praktické ukázky dokumentů a záznamů používaných v mikrobiologické laboratoři.

Cílová skupina: pracovníci mikrobiologické laboratoře.

Obsah kurzu:

  • Základní požadavky na mikrobiologické laboratoře
  • Požadavky na bezpečnost práce v mikrobiologické laboratoři
  • Zařízení a vybavení mikrobiologické laboratoře
  • Požadavky na prostory a prostředí
  • Systém řízení kvality v mikrobiologické laboratoři - požadavky na pracovníky, požadavky na odběry vzorků, zkušební metody, validace metod, protokoly o zkoušce, uvádění výsledků, externě zajišťované činnosti, řízení neshod v laboratoři
  • Dokumentace a záznamy, požadavky na informační systémy
  • Řízení rizik v mikrobiologické laboratoři
  • Praktické ukázky vedení dokumentace

 

Po absolvování kurzu účastník obdrží OSVĚDČENÍ o účasti.  
Cena kurzu se odvíjí od Vašich specifikací (délka školení - doporučujeme 7 hodin, počet účastníků, cílová skupina). Nabídku kurz "na míru" Vám připravíme ZDARMA. Vaše dotazy zasílejte
prosím na info@systemy-jakosti.cz

 

Systém managementu v mikrobiologické laboratoři

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a čtyři ? Součet zapište číslicemi.