SPECIFIKA ŘÍZENÍ KONTINUITY ČINNOSTÍ V IT (ISO/IEC 27031)

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
  • Kurz na míru

  • ID akce:
    2081948

Popis kurzu na míru SPECIFIKA ŘÍZENÍ KONTINUITY ČINNOSTÍ V IT (ISO/IEC 27031)

Cíl kurzu:

Účastníci jednodenního kurzu se seznámí se specificky, která na řízení kontinuity klade prostředí IT. Hlavními metodickými východisky jsou doporučení norem ISO/IEC 27031 Směrnice pro připravenost IT na řízení kontinuity. V rámci kurzu jsou vysvětleny základní principy řízení kontinuity IT s důrazem na možnosti praktického využití a účelného prosazování požadavků norem.

Cílová skupina:

Pro pracovníky všech organizací, kteří se chtějí seznámit s principy a doporučeními řízení kontinuity činností v prostředí  IT podle doporučení normy ISO/IEC 27031. Po ukončení kurzu budou účastníci schopni plnit základní role jako je manažer či koordinátor řízení kontinuity IT.

Obsahová náplň:

− Cíle a určení řízení kontinuity IT, vazba na obecné BCM
− Techniky pro určování potřeb řízení kontinuity IT
− Strategie a politika řízení kontinuity IT
− Příprava, prověření a údržba plánů kontinuity IT
− Promítnutí řízení kontinuity do prostředí IT