SPECIFIKA ŘÍZENÍ KONTINUITY ČINNOSTÍ V IT (ISO/IEC 27031)

Kurz na míru

Základní info

Cíl kurzu:

Účastníci jednodenního kurzu se seznámí se specificky, která na řízení kontinuity klade prostředí IT. Hlavními metodickými východisky jsou doporučení norem ISO/IEC 27031 Směrnice pro připravenost IT na řízení kontinuity. V rámci kurzu jsou vysvětleny základní principy řízení kontinuity IT s důrazem na možnosti praktického využití a účelného prosazování požadavků norem.

Cílová skupina:

Pro pracovníky všech organizací, kteří se chtějí seznámit s principy a doporučeními řízení kontinuity činností v prostředí  IT podle doporučení normy ISO/IEC 27031. Po ukončení kurzu budou účastníci schopni plnit základní role jako je manažer či koordinátor řízení kontinuity IT.

Obsahová náplň:

− Cíle a určení řízení kontinuity IT, vazba na obecné BCM
− Techniky pro určování potřeb řízení kontinuity IT
− Strategie a politika řízení kontinuity IT
− Příprava, prověření a údržba plánů kontinuity IT
− Promítnutí řízení kontinuity do prostředí IT

 

SPECIFIKA ŘÍZENÍ KONTINUITY ČINNOSTÍ V IT (ISO/IEC 27031)

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a deset ? Součet zapište číslicemi.