EduCity.cz již brzy v novém designu!
Prohlédněte si nový vzhled EduCity.cz ještě před jeho oficiálním spuštěním!

Rozvoj týmové efektivity

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
 • Kurz na míru

 • ID akce:
  1453102

Popis kurzu na míru Rozvoj týmové efektivity

„Spojit se je začátek. Vydržet spolu je pokrok. Spolupracovat je úspěch.“ – Henry Ford

Ačkoli je schopnost (či umění) spolupracovat často považována za běžnou a samozřejmou, pro to, aby tým skutečně vytvářel vyšší kvalitu než jen součet svých částí / členů a fungoval efektivně a produktivně, je zapotřebí kvalitního nastavení a průběžného vedení. Tento kurz provádí účastníky / manažery všemi klíčovými elementy efektivní týmové spolupráce z pohledu člena i vedoucího týmu. Prostřednictvím aplikované teorie, týmových simulací a řízeného nácviku technik si účastníci osvojují „týmové mentální nastavení“ a pracují na zautomatizování nejdůležitějších návyků pro maximalizaci týmové efektivity.

Cíle:

Po absolvování kurzu:

 • Budete chápat a umět aplikovat principy efektivní týmové práce.
 • Budete schopni podporovat otevřenou komunikaci a synergii v týmu.
 • Budete umět cíleně zvyšovat efektivitu spolupráce z pozice leadera i člena týmu.
 • Budete umět využívat diverzitu preferovaných rolí a osobnostních stylů v týmu.
 • Stanete se efektivnější(m) v motivaci členů týmu ke spolupráci.
 • Odejdete s výbavou pro prevenci a řešení konfliktů v týmu.
 • Získáte konkrétní rozvojová doporučení ke své přirozené týmové roli a stylu spolupráce a vedení týmu.

Obsah kurzu:

 • Definice týmu a atributů efektivní týmové práce, role leadera a manažera
 • Rozlišení funkčních a týmových rolí, Belbinova typologie týmových rolí
 • Práce s osobnostními rozdíly v týmu – interaktivní aplikace typologie DESC
 • Podpora a zužitkování diverzity v týmu, synergický efekt
 • Stanovování cílů, motivace, komunikace v týmu
 • Fáze týmového vývoje, facilitace týmového procesu
 • Techniky rozhodování a řešení problémů
 • Techniky řešení konfliktů
 • Techniky týmové zpětné vazby

Rozsah:

2 dny

Nástroje, techniky:

Výklad / diskuse / nácvik v modelových situacích / týmové simulace / videoukázky / práce se studijními materiály – individuálně, ve dvojicích, ve skupinkách / sebehodnocení / zpětná vazba od lektora / tvorba akčního plánu