Rozvoj týmové efektivity

Kurz na míru

Základní info

„Spojit se je začátek. Vydržet spolu je pokrok. Spolupracovat je úspěch.“ – Henry Ford

Ačkoli je schopnost (či umění) spolupracovat často považována za běžnou a samozřejmou, pro to, aby tým skutečně vytvářel vyšší kvalitu než jen součet svých částí / členů a fungoval efektivně a produktivně, je zapotřebí kvalitního nastavení a průběžného vedení. Tento kurz provádí účastníky / manažery všemi klíčovými elementy efektivní týmové spolupráce z pohledu člena i vedoucího týmu. Prostřednictvím aplikované teorie, týmových simulací a řízeného nácviku technik si účastníci osvojují „týmové mentální nastavení“ a pracují na zautomatizování nejdůležitějších návyků pro maximalizaci týmové efektivity.

Cíle:

Po absolvování kurzu:

 • Budete chápat a umět aplikovat principy efektivní týmové práce.
 • Budete schopni podporovat otevřenou komunikaci a synergii v týmu.
 • Budete umět cíleně zvyšovat efektivitu spolupráce z pozice leadera i člena týmu.
 • Budete umět využívat diverzitu preferovaných rolí a osobnostních stylů v týmu.
 • Stanete se efektivnější(m) v motivaci členů týmu ke spolupráci.
 • Odejdete s výbavou pro prevenci a řešení konfliktů v týmu.
 • Získáte konkrétní rozvojová doporučení ke své přirozené týmové roli a stylu spolupráce a vedení týmu.

Obsah kurzu:

 • Definice týmu a atributů efektivní týmové práce, role leadera a manažera
 • Rozlišení funkčních a týmových rolí, Belbinova typologie týmových rolí
 • Práce s osobnostními rozdíly v týmu – interaktivní aplikace typologie DESC
 • Podpora a zužitkování diverzity v týmu, synergický efekt
 • Stanovování cílů, motivace, komunikace v týmu
 • Fáze týmového vývoje, facilitace týmového procesu
 • Techniky rozhodování a řešení problémů
 • Techniky řešení konfliktů
 • Techniky týmové zpětné vazby

Rozsah:

2 dny

Nástroje, techniky:

Výklad / diskuse / nácvik v modelových situacích / týmové simulace / videoukázky / práce se studijními materiály – individuálně, ve dvojicích, ve skupinkách / sebehodnocení / zpětná vazba od lektora / tvorba akčního plánu

Rozvoj týmové efektivity

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je pět a tři ? Součet zapište číslicemi.