Projektové řízení

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
  • Kurz na míru

  • ID akce:
    1535893

Popis kurzu na míru Projektové řízení

Cílová skupina:

Vzdělávací a rozvojový program je určen projektovým manažerům, střednímu a vyššímu managementu a pracovníkům, kteří jsou zodpovědní za řízení zakázek a projektů.

Cíl:

Cílem programu je ovládnout metodiku projektového řízení, prakticky využívat získané dovednosti a schopnosti při tvorbě projektů, naučit se týmové spolupráci při realizaci projektů a zefektivnit proces projektového řízení.

Obsah:

Project management

• Projektové role.

• Projekt a jeho produkt.

• Fáze a etapy projektu.

• Plánování nákladů.

• Master projekt a subprojekty.

• Plánování projektu.

• Projektové grafy.

• Úvod do řízení rizik v projektu.

• Dlouhodobá rentabilita projektu.

• Týmová spolupráce při realizaci projektů.

Project risk management

• Projektová rizika – definice základních pojmů.

• PMI a mapa odborností – 9 polí.

• Risk management planning, identification.

• Risk monitoring and control.

• Plánování (cpm, toc).

• Simulace a expertní metody.

• Role pro řízení rizik.

• Dlouhodobá rentabilita projektu.

• Ukázkové šablony pro dokumenty řízení rizik.

• Expertní metody a kauzální analýza.

Multiproject management

• Definice multiprojektového prostředí.

• Identifikace a řízení meziprojektových vazeb.

• Řešení konfliktů mezi projekty.

• Eskalační metody a principy.

• Optimalizační metody meziprojektových vazeb (Resource leveling, Simulace, Kritický řetěz).

• Projektová kancelář a její úloha v organizaci.

• Metody sestavení a údržby portfolia projektů.

• Simulační a optimalizační metody páce s portfoliem projektů, včetně podpůrných nástrojů.

Řízení projektů u zákazníka

• Nalezení klíčových prvků řešení pro identifikované obchodní příležitosti.

• Strukturování řešení – aspekty času, důležitosti problému, náročnosti na realizaci.

• Tvorba ceny, náklady režijní a variabilní, rentabilita nabídky/projektu.

• Základní kontrolní mechanismy při realizaci projektů, řízení odchylek.

• Řízení změnových požadavků a požadavků na vícepráce.

• Stanovování priorit a významnosti projektů, aktivit a požadavků zákazníka.

• Optimalizační metody v projektech (Resource leveling, Simulace, Kritický řetěz).

• Identifikace a řízení meziprojektových vazeb.

• Řešení konfliktů mezi projekty.

• Eskalační metody a principy.

• Identifikace zainteresovaných stran (Stakeholders matrix).

• Strategie práce se zainteresovanými stranami.

• Funkce Steering Committee.

Délka modulu:

1–2 tréninkové dny.

Výcvikové metody:

• Přednáška.

• Řízená diskuse.

• Individuální a skupinová řešení.

• Případové studie.

• Zpětná vazba.