Projektové řízení

Kurz na míru

Základní info

Cílová skupina:

Vzdělávací a rozvojový program je určen projektovým manažerům, střednímu a vyššímu managementu a pracovníkům, kteří jsou zodpovědní za řízení zakázek a projektů.

Cíl:

Cílem programu je ovládnout metodiku projektového řízení, prakticky využívat získané dovednosti a schopnosti při tvorbě projektů, naučit se týmové spolupráci při realizaci projektů a zefektivnit proces projektového řízení.

Obsah:

Project management

• Projektové role.

• Projekt a jeho produkt.

• Fáze a etapy projektu.

• Plánování nákladů.

• Master projekt a subprojekty.

• Plánování projektu.

• Projektové grafy.

• Úvod do řízení rizik v projektu.

• Dlouhodobá rentabilita projektu.

• Týmová spolupráce při realizaci projektů.

Project risk management

• Projektová rizika – definice základních pojmů.

• PMI a mapa odborností – 9 polí.

• Risk management planning, identification.

• Risk monitoring and control.

• Plánování (cpm, toc).

• Simulace a expertní metody.

• Role pro řízení rizik.

• Dlouhodobá rentabilita projektu.

• Ukázkové šablony pro dokumenty řízení rizik.

• Expertní metody a kauzální analýza.

Multiproject management

• Definice multiprojektového prostředí.

• Identifikace a řízení meziprojektových vazeb.

• Řešení konfliktů mezi projekty.

• Eskalační metody a principy.

• Optimalizační metody meziprojektových vazeb (Resource leveling, Simulace, Kritický řetěz).

• Projektová kancelář a její úloha v organizaci.

• Metody sestavení a údržby portfolia projektů.

• Simulační a optimalizační metody páce s portfoliem projektů, včetně podpůrných nástrojů.

Řízení projektů u zákazníka

• Nalezení klíčových prvků řešení pro identifikované obchodní příležitosti.

• Strukturování řešení – aspekty času, důležitosti problému, náročnosti na realizaci.

• Tvorba ceny, náklady režijní a variabilní, rentabilita nabídky/projektu.

• Základní kontrolní mechanismy při realizaci projektů, řízení odchylek.

• Řízení změnových požadavků a požadavků na vícepráce.

• Stanovování priorit a významnosti projektů, aktivit a požadavků zákazníka.

• Optimalizační metody v projektech (Resource leveling, Simulace, Kritický řetěz).

• Identifikace a řízení meziprojektových vazeb.

• Řešení konfliktů mezi projekty.

• Eskalační metody a principy.

• Identifikace zainteresovaných stran (Stakeholders matrix).

• Strategie práce se zainteresovanými stranami.

• Funkce Steering Committee.

Délka modulu:

1–2 tréninkové dny.

Výcvikové metody:

• Přednáška.

• Řízená diskuse.

• Individuální a skupinová řešení.

• Případové studie.

• Zpětná vazba.

Projektové řízení

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je devět a šest ? Součet zapište číslicemi.