Přípravné testy IT znalostí

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
  • Kurz na míru

  • ID akce:
    117014

Popis kurzu na míru Přípravné testy IT znalostí

Test slouží k ověření znalostí potřebných ke zvládnutí různých testů z oblasti IT. Obsahuje 7 modulů.

Určení kurzu:

Kurz je určen pro všechny uživatele počítačů, aby si ověřili, zda mají znalosti potřebné ke zvládnutí různých testů z IT oblasti, např European Computer Driving Licence (ECDL). Jsou zde uvedeny také testovací otázky včetně jejich řešení.

Obsah kurzu:

Celkový rozsah kurzu je 7 modulů. Jednotlivé moduly obsahují následující témata:

1. Základní pojmy informačních technologií

- základy IT, přínosy a využití PC
- IT a společnost
- bezpečnost dat, autorská práva, protipirátské aktivity
- hw, sw, operační systémy a aplikace
- komunikace, elektronická pošta
2. Práce s počítačem a správa souborů

- používání počítače a správa souborů
- tvorba adresářové struktury
- kopírování souborů
- nastavení uživatelského prostředí
3. Textový editor

- filosofie práce s textem
- formátování písma
- vlastní úprava textu
- možnosti tiskových výstupů
4. Tabulkový kalkulátor

- filosofie práce s tabulkovým kalkulátorem
- formátování buňky a tabulky
- práce v tabulce
- možnosti adresování v tabulce
- tvorba grafů
- možnosti tiskových výstupů
5. Databáze

- filosofie práce s databází
- vytvoření seznamu
- definice textových a číselných polí
- výběr položek a jejich zpracování
- ukládání dat
6. Grafické možnosti PC, elektronické prezentace

- grafické možnosti kreslících programů
- vkládání grafiyk do dokumentů
- tvorba elektronické prezentace
- organizační grafy
- ukádání na jiná než běžná média
7. Služby informačních sítí

- filosofie práce v síťovém prostředí
- možnosti práce v síti
- tvorba elektronická pošta
- Internet a intranet
- vyhledávání informací

Systémové požadavky:

Pro provoz kurzu je třeba mít nainstalován prohlížeč MS Explorer 4.1 SP1 a vyšší.

Další informace:

Kurz je nenáročný na přenosy (optimalizováno pro standardní internetové připojení 64 Kb/s).