Přípravné testy IT znalostí

Kurz na míru

Základní info

Test slouží k ověření znalostí potřebných ke zvládnutí různých testů z oblasti IT. Obsahuje 7 modulů.

Určení kurzu:

Kurz je určen pro všechny uživatele počítačů, aby si ověřili, zda mají znalosti potřebné ke zvládnutí různých testů z IT oblasti, např European Computer Driving Licence (ECDL). Jsou zde uvedeny také testovací otázky včetně jejich řešení.

Obsah kurzu:

Celkový rozsah kurzu je 7 modulů. Jednotlivé moduly obsahují následující témata:

1. Základní pojmy informačních technologií

- základy IT, přínosy a využití PC
- IT a společnost
- bezpečnost dat, autorská práva, protipirátské aktivity
- hw, sw, operační systémy a aplikace
- komunikace, elektronická pošta
2. Práce s počítačem a správa souborů

- používání počítače a správa souborů
- tvorba adresářové struktury
- kopírování souborů
- nastavení uživatelského prostředí
3. Textový editor

- filosofie práce s textem
- formátování písma
- vlastní úprava textu
- možnosti tiskových výstupů
4. Tabulkový kalkulátor

- filosofie práce s tabulkovým kalkulátorem
- formátování buňky a tabulky
- práce v tabulce
- možnosti adresování v tabulce
- tvorba grafů
- možnosti tiskových výstupů
5. Databáze

- filosofie práce s databází
- vytvoření seznamu
- definice textových a číselných polí
- výběr položek a jejich zpracování
- ukládání dat
6. Grafické možnosti PC, elektronické prezentace

- grafické možnosti kreslících programů
- vkládání grafiyk do dokumentů
- tvorba elektronické prezentace
- organizační grafy
- ukádání na jiná než běžná média
7. Služby informačních sítí

- filosofie práce v síťovém prostředí
- možnosti práce v síti
- tvorba elektronická pošta
- Internet a intranet
- vyhledávání informací

Systémové požadavky:

Pro provoz kurzu je třeba mít nainstalován prohlížeč MS Explorer 4.1 SP1 a vyšší.

Další informace:

Kurz je nenáročný na přenosy (optimalizováno pro standardní internetové připojení 64 Kb/s).

Přípravné testy IT znalostí

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a čtyři ? Součet zapište číslicemi.