PHP Script a databáza MySQL

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
  • Kurz na míru

  • ID akce:
    596145

Popis kurzu na míru PHP Script a databáza MySQL

PHP Script a databáza MySQL
3 dni, denne 8:00 – 16:00, začiatok kurzu 9:00

Najbližší termín kurzu: 6.10.2008

Vstupné požiadavky: Kurz predpokladá znalosť základov tvorby stránok www v jazyku HTML (na úrovni kurzu „Základy tvorby stránok WWW“) a znalosť programovania v niektorom z bežných programovacích jazykov (najmä Java, JavaScript, Perl, C).

Kurz je určený pre pokročilých tvorcov stránok www, ktorí sa chcú oboznámiť s nástrojmi na vývoj dynamických stránok a ucelených aplikácií typu klient / server v prostredí Internet / Intranet na serveroch typu Unix (Apache) a MS Windows 2000 / NT (IIS).

PHP (Hypertext Preprocessor) je osobitný programovací jazyk (script) pre prostredie HTML, ktorý umožňuje priamo na stránkach zapísať programový kód pre server (script) a pomocou neho dynamicky zostavovať výsledné stránky HTML pre klienta. Tak možno vytvoriť napr. HTML rozhranie na prístup k databázovým aplikáciám, ktoré obsahujú aplikačnú logiku, alebo priamo k dátam. PHP má korene v systémoch typu Unix - veľká časť jeho syntaxe je prevzatá z jazykov C, Java a Perl, ku ktorým sú doplnené niektoré špecifické črty.

Cieľom kurzu je oboznámiť účastníkov s možnosťami programovania na strane servera a ukázať im typické aplikácie týchto techník v praxi.

Cena kurzu: 6300 SK bez DPH.

Náplň kurzu:

1. DEŇ
Účel a možnosti programovania v prostredí Internet / Intranet
Stručná rekapitulácia HTML a programovania na strane klienta (JavaScript, OOP)
Programovanie na strane servera - dynamické generovanie stránok
• princíp činnosti internetového servera a jeho spolupráca s okolím
• CGI - základné metódy výmeny dát (get, post), skripty (Shell, Perl), práca s formulármi, elektronická pošta
• programovanie komplexnejších internetových aplikácií typu klient / server - PHP, ASP

Úvod do PHP
• história a verzie jazyka - 2/FI, 3.x, 4.0, ZEND
• výhody a nevýhody jazyka, porovnanie s inými skriptovými jazykmi
• ukážka použitia - jednoduché príklady, phpInfo, spolupráca WWW+PHP+DBS

Inštalácia PHP pod operačnými systémami Unix a MS Windows
• ako modul Apache
• ako modul IIS
• ako CGI wrapper
• konfiguračné direktívy a doplnkové moduly

2. DEŇ
Vývojové prostredia pre PHP - Homesite, PHP Builder, EMACS
Syntax jazyka PHP a príklady použitia
• základy jazyka, zápis programu, programovacie konvencie („štábna kultúra“)
• dátové typy a ich konverzie, konštanty, výrazy, typ variant, logické operátory
• riadiace štruktúry - podmienka, vetvenie, cykly
• príkazy, funkcie, knižnice
• podpora pre OOP - objekty, triedy, vlastnosti, metódy

Spracovanie textov
• regulárne výrazy
• vstupy a výstupy, tvorba HTML

3. DEŇ
Práca s databázou - vyhľadávanie, výber a aktualizácia údajov
• databázové funkcie
• jemný úvod do DBS a SQL
• práca s formulármi, ovládacie a dátové prvky na stránke

Prípadové štúdie a ukážke zostavenia kompletnej internetovej aplikácie na prácu s databázou
• databázový systém knižnice
• informačný systém školy
• princíp činnosti internetového obchodu (stručne)
Bezpečnosť internetových aplikácií
Ukážky niektorých pokročilých prvkov a techník v PHP