PHP Script a databáza MySQL

Kurz na míru

Základní info

PHP Script a databáza MySQL
3 dni, denne 8:00 – 16:00, začiatok kurzu 9:00

Najbližší termín kurzu: 6.10.2008

Vstupné požiadavky: Kurz predpokladá znalosť základov tvorby stránok www v jazyku HTML (na úrovni kurzu „Základy tvorby stránok WWW“) a znalosť programovania v niektorom z bežných programovacích jazykov (najmä Java, JavaScript, Perl, C).

Kurz je určený pre pokročilých tvorcov stránok www, ktorí sa chcú oboznámiť s nástrojmi na vývoj dynamických stránok a ucelených aplikácií typu klient / server v prostredí Internet / Intranet na serveroch typu Unix (Apache) a MS Windows 2000 / NT (IIS).

PHP (Hypertext Preprocessor) je osobitný programovací jazyk (script) pre prostredie HTML, ktorý umožňuje priamo na stránkach zapísať programový kód pre server (script) a pomocou neho dynamicky zostavovať výsledné stránky HTML pre klienta. Tak možno vytvoriť napr. HTML rozhranie na prístup k databázovým aplikáciám, ktoré obsahujú aplikačnú logiku, alebo priamo k dátam. PHP má korene v systémoch typu Unix - veľká časť jeho syntaxe je prevzatá z jazykov C, Java a Perl, ku ktorým sú doplnené niektoré špecifické črty.

Cieľom kurzu je oboznámiť účastníkov s možnosťami programovania na strane servera a ukázať im typické aplikácie týchto techník v praxi.

Cena kurzu: 6300 SK bez DPH.

Náplň kurzu:

1. DEŇ
Účel a možnosti programovania v prostredí Internet / Intranet
Stručná rekapitulácia HTML a programovania na strane klienta (JavaScript, OOP)
Programovanie na strane servera - dynamické generovanie stránok
• princíp činnosti internetového servera a jeho spolupráca s okolím
• CGI - základné metódy výmeny dát (get, post), skripty (Shell, Perl), práca s formulármi, elektronická pošta
• programovanie komplexnejších internetových aplikácií typu klient / server - PHP, ASP

Úvod do PHP
• história a verzie jazyka - 2/FI, 3.x, 4.0, ZEND
• výhody a nevýhody jazyka, porovnanie s inými skriptovými jazykmi
• ukážka použitia - jednoduché príklady, phpInfo, spolupráca WWW+PHP+DBS

Inštalácia PHP pod operačnými systémami Unix a MS Windows
• ako modul Apache
• ako modul IIS
• ako CGI wrapper
• konfiguračné direktívy a doplnkové moduly

2. DEŇ
Vývojové prostredia pre PHP - Homesite, PHP Builder, EMACS
Syntax jazyka PHP a príklady použitia
• základy jazyka, zápis programu, programovacie konvencie („štábna kultúra“)
• dátové typy a ich konverzie, konštanty, výrazy, typ variant, logické operátory
• riadiace štruktúry - podmienka, vetvenie, cykly
• príkazy, funkcie, knižnice
• podpora pre OOP - objekty, triedy, vlastnosti, metódy

Spracovanie textov
• regulárne výrazy
• vstupy a výstupy, tvorba HTML

3. DEŇ
Práca s databázou - vyhľadávanie, výber a aktualizácia údajov
• databázové funkcie
• jemný úvod do DBS a SQL
• práca s formulármi, ovládacie a dátové prvky na stránke

Prípadové štúdie a ukážke zostavenia kompletnej internetovej aplikácie na prácu s databázou
• databázový systém knižnice
• informačný systém školy
• princíp činnosti internetového obchodu (stručne)
Bezpečnosť internetových aplikácií
Ukážky niektorých pokročilých prvkov a techník v PHP

PHP Script a databáza MySQL

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je pět a tři ? Součet zapište číslicemi.