Outdoorové aktivity

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
  • Kurz na míru

  • ID akce:
    490007

Popis kurzu na míru Outdoorové aktivity

Podstata úspěšnosti outdoorového tréninku:

Programy jsou založeny na učení zážitkem. Účastníci jsou stavěni před různě složité zadání, prožívají výzvové situace náročné na rychlost rozhodování, improvizaci a originalitu.
Jedná se o intervenční působení na účastníka formou modelových situací, pohybových her, simulačních a málo strukturovaných her. Každý z programových scénářů vychází z jasně definovaných potřeb a cílů zadavatele programu. Důležitým faktorem pro úspěch aktivit je přesné stanovení a popsání potřeb zadavatele. Teprve po skutečné znalosti všech důvodů k realizaci projektu je možné sestavit program, který odpovídá definovaným cílů zadavatele.
Prostředkem programů jsou sportovní aktivity vkomponované do přírodní scenérie. Hry vytváří modelovou reálnou situaci, v jejímž průběhu probíhá rozvoj a tříbení manažerských vědomostí, dovedností a zkušeností. Modelové situace jsou postaveny na stejném základě, jako je pracovní náplň manažera, manažerského pracovního týmu.

Očekávaný přínos:


Účastníci získají sebepoznání, sebedůvěru v práci i v osobním životě, naučí se analytické a kooperativní řešení krizových momentů, jsou více ochotni přijímat náročná a krizová rozhodnutí
Firma získá kvalitnější výběr nových řídících pracovníků, zjištění atmosféry a dynamiky pracovního kolektivu, rychlejší adaptace nových pracovníků do kolektivu, vyřešení pracovních konfliktů, vytvoření atmosféry "rodinných firem", vztah pracovníka k firmě je povýšen na vyšší úroveň