Outdoorové aktivity

Kurz na míru

Základní info

Podstata úspěšnosti outdoorového tréninku:

Programy jsou založeny na učení zážitkem. Účastníci jsou stavěni před různě složité zadání, prožívají výzvové situace náročné na rychlost rozhodování, improvizaci a originalitu.
Jedná se o intervenční působení na účastníka formou modelových situací, pohybových her, simulačních a málo strukturovaných her. Každý z programových scénářů vychází z jasně definovaných potřeb a cílů zadavatele programu. Důležitým faktorem pro úspěch aktivit je přesné stanovení a popsání potřeb zadavatele. Teprve po skutečné znalosti všech důvodů k realizaci projektu je možné sestavit program, který odpovídá definovaným cílů zadavatele.
Prostředkem programů jsou sportovní aktivity vkomponované do přírodní scenérie. Hry vytváří modelovou reálnou situaci, v jejímž průběhu probíhá rozvoj a tříbení manažerských vědomostí, dovedností a zkušeností. Modelové situace jsou postaveny na stejném základě, jako je pracovní náplň manažera, manažerského pracovního týmu.

Očekávaný přínos:


Účastníci získají sebepoznání, sebedůvěru v práci i v osobním životě, naučí se analytické a kooperativní řešení krizových momentů, jsou více ochotni přijímat náročná a krizová rozhodnutí
Firma získá kvalitnější výběr nových řídících pracovníků, zjištění atmosféry a dynamiky pracovního kolektivu, rychlejší adaptace nových pracovníků do kolektivu, vyřešení pracovních konfliktů, vytvoření atmosféry "rodinných firem", vztah pracovníka k firmě je povýšen na vyšší úroveň

Outdoorové aktivity

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a čtyři ? Součet zapište číslicemi.