Optimální podmínky pro vývoj dítěte ve věku 6 - 15 let

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
  • Kurz na míru

  • ID akce:
    97734

Popis kurzu na míru Optimální podmínky pro vývoj dítěte ve věku 6 - 15 let

Počet účastníků: max. 15
Použité metody: prezentace, skupinová práce a diskuse
Hodinová dotace: 5 hodin

Oblast : pedagogika, vývojová psychologie, vychovatelství

Časové rozvržení semináře :
Úvod - představení lektora i skupiny, konkretizace požadavků
Praktická část - tématická práce ve skupině, praktické zkušeností členů skupiny
Teorie - popsaní vývojových fázi dítěte / Erikson, Freud, Čačka, Vágnerová, Matějček/
Přestávka
Praktická část - arteterapeutická část - v každém z nás je kus dítěte
Teoretická část - umění komunikace s dětmi, metody a konkrétní přístupy ve výchově dítěte
Závěr -shrnutí - ústní i písemnou formou