Optimální podmínky pro vývoj dítěte ve věku 6 - 15 let

Kurz na míru

Základní info

Počet účastníků: max. 15
Použité metody: prezentace, skupinová práce a diskuse
Hodinová dotace: 5 hodin

Oblast : pedagogika, vývojová psychologie, vychovatelství

Časové rozvržení semináře :
Úvod - představení lektora i skupiny, konkretizace požadavků
Praktická část - tématická práce ve skupině, praktické zkušeností členů skupiny
Teorie - popsaní vývojových fázi dítěte / Erikson, Freud, Čačka, Vágnerová, Matějček/
Přestávka
Praktická část - arteterapeutická část - v každém z nás je kus dítěte
Teoretická část - umění komunikace s dětmi, metody a konkrétní přístupy ve výchově dítěte
Závěr -shrnutí - ústní i písemnou formou

Optimální podmínky pro vývoj dítěte ve věku 6 - 15 let

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a pět ? Součet zapište číslicemi.