EduCity.cz již brzy v novém designu!
Prohlédněte si nový vzhled EduCity.cz ještě před jeho oficiálním spuštěním!

Obchodní jednání

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
  • Kurz na míru

  • ID akce:
    62327

Popis kurzu na míru Obchodní jednání

CÍLE KURZU


prohloubit znalosti a dovednosti účastníků v oblasti řízení komunikačních transakcí při jednání

poskytnout účastníkům nástroje a techniky pro optimální strukturování a efektivní řízení procesu obchodního jednání

umožnit účastníkům osvojit si soubor nástrojů pro prevenci a zvládání nestandardních situací a výzev, jež s sebou jednání přináší
TÉMATA

obchodní jednání jako komunikační proces

věcná a vztahová složka komunikace

aktivní naslouchání při jednání

soulad komunikačních stylů partnerů při jednání

dovednosti pro efektivní řízení obchodního jednání

otevřené, alternativní a uzavřené otázky - nástroj pro nenásilné řízení jednání

techniky protiotázek a úhybných manévrů

techniky testování konsenzu a shrnování

obchodní jednání po telefonu

specifika telefonní komunikace

zásady profesionálního vystupování po telefonu

obvyklé chyby a jak se jim vyhnout

optimální struktura (fáze) obchodního jednání

příprava jako kritický faktor úspěchu

otevření, agenda a diskuse

dohoda, shrnutí výstupů a následné činnosti

typologie obchodních partnerů

výzvy, jež obchodní jednání přináší (minová pole)

nečekané situace

ztlumení negativních emocí klienta

sdělení nepříjemné zprávy klientovi

kultivování vztahu s klientemMETODA
Trénink je prakticky orientovaný a využívá interaktivní metody výuky. Je založen na praktických cvičeních a případových studiích. Po dohodě se zadavatelem mohou být doplněny případové studie přímo z prostředí jeho společnosti. Významnou součástí kurzu jsou simulace a modelování optimálního průběhu jednání s využitím videotechniky. Zkušenosti z těchto aktivit umožní účastníkům správně a pohotově reagovat v reálné situaci. Velká pozornost je věnována tomu, aby atmosféra, prostředí a způsob vedení kurzu nebudily u účastníků pocit ohrožení. Dostatečný prostor je věnován diskusím a výměně zkušeností účastníků.
Účastníci kurzu obdrží i studijní materiál (příručku), kde je uživatelsky příjemně a přehledně zpracována daná problematika, včetně vybraných praktických návodů, případových studií a praktických cvičení.
PRO KOHO JE KURZ URČEN
Trénink obchodního jednání je určen pro všechny pracovníky, kteří participují na důležitých obchodních jednáních. Je plně kompatibilní s kurzy "Prodejní dovednosti" a "Negociace - umění vyjednávat pro pracovníky prodeje", jež dále rozvíjejí dovednosti nutné pro profesionální zvládnutí interakcí s klienty v rámci prodejních procesů. Ovšem kurz "Obchodní jednání" je určen i pro ty pracovníky, kteří se účastní důležitých jednání, ale přímo se aktivně nepodílejí na prodeji (např. úvěroví analytici, konzultanti, techničtí experti...)
DÉLKA KURZU: 2 DNY
MAXIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 14