MK adaptační pro rekvalifikační kurzy programu ŠANCE

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
  • Kurz na míru

  • ID akce:
    111739

Popis kurzu na míru MK adaptační pro rekvalifikační kurzy programu ŠANCE

Je určen pro klienty předběžně zařazené do rekvalifikačních kurzů programu ŠANCE, kteří mají nízkou kvalifikaci, jsou obtížně vzdělavatelní a nemají pracovní zkušenosti.
Kurz je zaměřen zejména na proškolení účastníka v oblasti plnění legislativy spojené s rekvalifikací, teoretické přípravy a praktického výcviku.

Cíl kurzu

Před zařazením do RK proškolit účastníka v jeho právech a povinnostech a vedení potřebné dokumentace.
Motivace a příprava účastníka pro zvládnutí povinností a zátěže v následné rekvalifikaci.
Praktické ověření profesních předpokladů účastníka ve zvolené profesi přímo ve výrobním procesu, popř. návrh alternativního řešení.

Délka kurzu
3 týdny

Výstup

Osvědčení o absolvování kurzu, jehož součástí je další doporučení. Kurz je akreditován MŠMT ČR, čj. 28715/2002/25/363.