MK adaptační pro rekvalifikační kurzy programu ŠANCE

Kurz na míru

Základní info

Je určen pro klienty předběžně zařazené do rekvalifikačních kurzů programu ŠANCE, kteří mají nízkou kvalifikaci, jsou obtížně vzdělavatelní a nemají pracovní zkušenosti.
Kurz je zaměřen zejména na proškolení účastníka v oblasti plnění legislativy spojené s rekvalifikací, teoretické přípravy a praktického výcviku.

Cíl kurzu

Před zařazením do RK proškolit účastníka v jeho právech a povinnostech a vedení potřebné dokumentace.
Motivace a příprava účastníka pro zvládnutí povinností a zátěže v následné rekvalifikaci.
Praktické ověření profesních předpokladů účastníka ve zvolené profesi přímo ve výrobním procesu, popř. návrh alternativního řešení.

Délka kurzu
3 týdny

Výstup

Osvědčení o absolvování kurzu, jehož součástí je další doporučení. Kurz je akreditován MŠMT ČR, čj. 28715/2002/25/363.

MK adaptační pro rekvalifikační kurzy programu ŠANCE

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je pět a šest ? Součet zapište číslicemi.