EduCity.cz již brzy v novém designu!
Prohlédněte si nový vzhled EduCity.cz ještě před jeho oficiálním spuštěním!

Kurzy první pomoci

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
  • Kurz na míru

  • ID akce:
    23086

Popis kurzu na míru Kurzy první pomoci

Zaměstnavatel je povinen zajistit podle druhu činnosti a velikosti pracoviště potřebný počet zaměstnanců, kteří organizují poskytnutí první pomoci, zajišťují přivolání zejména lékařské pomoci, hasičů a policie... Těmto zaměstnancům je zaměstnavatel povinen zabezpečit vyškolení a potřebné vybavení (Zákoník práce,§132a,odst.6)

Poskytnutí pomoci člověku v nouzi je pro většinu z nás samozřejmostí a běžnou skutečností a umět poskytnout kvalifikovanou a účinnou zdravotnickou první pomoc by mělo patřit k základnímu vzdělání každého z nás

Zveme Vás ke školení první pomoci "Zdravotník na pracovišti" ukončené závěrečnou zkouškou teoretických i praktických znalostí a dovedností a získáním osvědčení. Kurz vedou a školí zkušení lektoři - lékaři s dlouhodobou praxí jak edukační, tak vlastní odbornou. V kurzu jsou uplatněny nejnovější poznatky z oblasti neodkladné pomoci (kardiopulmonální resuscitace, akutní mediciny, i medicíny katastrof) využitelné v podmínkách předlékařské zdravotnické pomoci. Využití nejnovějších výukových pomůcek, jako např. CPR Ezy souprava. Osvědčení má platnost 5 let s možností kontinuálního systému doškolování a přezkoušení po 3 letech. Každý posluchač získá výukovou literaturu. Obsahem a rozsahem znalostí a dovedností je uvedené proškolení adekvátní pro funkci zdravotníka v souladu s § 11, odst. 1, písm. A) Zák. č. 258/2000 Sb., O ochraně veřejného zdraví. Vzhledem k důrazu kladenému na praktickou aplikovanost získaných dovedností je nutné vzít s sebou sportovní oděv a obuv k nácviku polohování, transportů, obvazových technik apod.

Vhodné pro vedoucí letních táborů, lyžařské a jiné sportovní instruktory a cvičitele, učitele autoškol, učitele se zaměřením na civilní ochranu, techniky BOZP, členy požárních hlídek, horolezce, studenty zdravotnických škol a všechny ostatní se zájmem rozšířit si znalosti v poskytování první pomoci

Termín a místo konání dle požadavků