Kurzy první pomoci

Kurz na míru

Základní info

Zaměstnavatel je povinen zajistit podle druhu činnosti a velikosti pracoviště potřebný počet zaměstnanců, kteří organizují poskytnutí první pomoci, zajišťují přivolání zejména lékařské pomoci, hasičů a policie... Těmto zaměstnancům je zaměstnavatel povinen zabezpečit vyškolení a potřebné vybavení (Zákoník práce,§132a,odst.6)

Poskytnutí pomoci člověku v nouzi je pro většinu z nás samozřejmostí a běžnou skutečností a umět poskytnout kvalifikovanou a účinnou zdravotnickou první pomoc by mělo patřit k základnímu vzdělání každého z nás

Zveme Vás ke školení první pomoci "Zdravotník na pracovišti" ukončené závěrečnou zkouškou teoretických i praktických znalostí a dovedností a získáním osvědčení. Kurz vedou a školí zkušení lektoři - lékaři s dlouhodobou praxí jak edukační, tak vlastní odbornou. V kurzu jsou uplatněny nejnovější poznatky z oblasti neodkladné pomoci (kardiopulmonální resuscitace, akutní mediciny, i medicíny katastrof) využitelné v podmínkách předlékařské zdravotnické pomoci. Využití nejnovějších výukových pomůcek, jako např. CPR Ezy souprava. Osvědčení má platnost 5 let s možností kontinuálního systému doškolování a přezkoušení po 3 letech. Každý posluchač získá výukovou literaturu. Obsahem a rozsahem znalostí a dovedností je uvedené proškolení adekvátní pro funkci zdravotníka v souladu s § 11, odst. 1, písm. A) Zák. č. 258/2000 Sb., O ochraně veřejného zdraví. Vzhledem k důrazu kladenému na praktickou aplikovanost získaných dovedností je nutné vzít s sebou sportovní oděv a obuv k nácviku polohování, transportů, obvazových technik apod.

Vhodné pro vedoucí letních táborů, lyžařské a jiné sportovní instruktory a cvičitele, učitele autoškol, učitele se zaměřením na civilní ochranu, techniky BOZP, členy požárních hlídek, horolezce, studenty zdravotnických škol a všechny ostatní se zájmem rozšířit si znalosti v poskytování první pomoci

Termín a místo konání dle požadavků

Kurzy první pomoci

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a pět ? Součet zapište číslicemi.