KOMUNIKACE

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
  • Kurz na míru

  • ID akce:
    406202

Popis kurzu na míru KOMUNIKACE

Naše osobnost a její vliv na úroveň komunikace a komunikační ovzduší, které kolem sebe vytváříme. /sebevědomí, zvládání emocí, empatie,..../
Kdo jsou " ti druzí" a jak se podílejí na našem úspěchu či neúspěchu v komunikaci ?
Sebereflexe - možnosti změny, budování a posilování předností každé osobnosti
Osobnostní komunikační typy a způsob komunikace s nimi.
Svízelné komunikační typy a strategie jejich zvládání
Tři nejznámější konfliktní typy lidí a způsoby zvládání náročného kontaktu s nimi.
Vztahy důvěry - jak je vytváříme i boříme.
Dovednosti, které potřebujeme zvládnout, abychom s druhými dobře vycházeli, předcházeli nedorozuměním, nedráždili své kolegy komunikační neobratností a nevytvářeli tak napjatou atmosféru:
Která "umění" se potřebujeme naučit ?
UMĚNÍ PTÁT SE
Umění otevřených otázek.
UMĚNÍ NASLOUCHAT
Parafrázování komentářů svých partnerů, kladení otázek upřesňujících pochopení smyslu,
Povzbuzování hovořících, sledování neverbálních projevů.
Potřebujeme se naučit rozeznávat a odbourávat bariéry a zlozvyky při naslouchání i sdělování.
UMĚNÍ KONSTRUKTIVNÍ KRITIKY
Jak kritizovat popisným, neobviňujícím způsobem. Kritiku doprovázet přiměřeným a zaslouženým uznáním. Ovládnout prakticky sedm zásad efektivního kritizování.
UMĚNÍ UZNAT - POCHVÁLIT
Jak lidem říkat věcně, přesně a konkrétně, co se jim podařilo a co z toho plyne pro vás, pro společenství, pro ně.
UMĚNÍ STAVĚT NA NÁPADECH DRUHÝCH LIDÍ
Jak se odvolávat na předchozí nápady svých partnerů, raději než prosazovat své vlastní. Povzbuzovat k nápadům, řešení hledat na základě uspokojení potřeb všech zainteresovaných.
UMĚNÍ PŘEDÁVAT INSTRUKCE
Své partnery žádejte, aby vám opakovali a shrnovali vaše vlastní instrukce. Obě strany si tím zajistí, že je správně chápou.
UMĚNÍ ASERTIVITY
Jak své názory a pocity vyjadřujte objektivně, neútočně. / dospěle - vyzrále /. Asertivní práva a jejich nedogmatické využívání.
UMĚNÍ ZVLÁDAT KONFLIKTY
Jak se neučit objevovat a chápat skryté potřeby obou stran, které jsou v konfliktu. Nalézat společná řešení / strategii/, která uspokojí potřeby obou stran. Směřovat k dohodám - vyhrajeme oba.
Typy konfliktů, styly řešení konfliktů.
UMĚNÍ VYDÁVAT NEVERBÁLNÍ SIGNÁLY
Jak využít schopností svého těla k tomu,abychom dokázali sdělit uznání, pozornost a pozitivní citový vztah svou bezprostředností, uvolněností i aktivitou.
UMĚNÍ POZITIVNÍCH FORMULACÍ SDĚLENÍ
Abychom mohli pozitivně formulovat sdělení, potřebujeme zvládat umění pěti zlatých pravidel pozitivního přístupu :
Být profesionál
Být vizionář
Být v kondici
Být spravedlivý
Být týmově zaměřen
VYJEDNÁVACÍ DOVEDNOSTI
Přátelští a nepřátelští vyjednavači
Efektivní argumentace
Rozhovor a jeho postup a zásady
Vliv neverbálních projevů - projevy sympatií a důvěry
Dohody typu výhra/výhra
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace